fr / nl

Dienst
koudebruggen

Een stukje theorie

EPB regelgeving

Europeese richtlijn 2002/91/EG betreffende de energieprestatie van gebouwen (EPB), en omzettingen in regionale juridische teksten, vormen de referentie voor de berekening van koudebruggen. Een verordening "regionale energiemarkt" is van toepassingen in alle inleidende aanvragen van de bouwvergunning.

Wallonië :

Waalse omzetting van de Europese richtlijn PEB (eerste besluit van de Waalse regering van 17 april 2008 en de nieuwe versie van 10 mei 2012) is een tekst met een beschrijving van de methodologie geïmplementeerd in de PEP software. Deze software bestaat uit een hoofdgedeelte en bijlagen.

Bijlage 4 (versie van 10 mei 2012) is gewijd aan de verwerking van constructieve knopen. Het ontwikkeld drie methoden voor het bepalen van de warmtedoorgangscoëfficiënt van transmissie via constructieve knooppunten POB.

Complementair aan deze bijlage geeft Wallonie trainingen over de opneming van deze constructieknopen in de POB

De implementatie van koudebruggen in de software POB is verplicht sinds 1 juni 2012. Hierbij wordt opgemerkt dat tussen de eerste versie van de regelgevende tekst van 17 april 2008 en 10 mei 2012 de terminologie enigzins is veranderd. De PEB spreekt niet langer over « koudebruggen », maar over « bouwknopen ».

Inhoud bijlage 4

Bepaalde factoren bepalen de methoden van de warmteoverdrachtscoeëfficient door transmissie van bouwknopen. 3 opties, beschreven in de appendix; worden toegepast:

OPTIE A: gedetaileerde ingave. Deze methode vereist een berekening van alle bouwknooppunten in het gebouw. Deze optie is de meest nauwkeurige. De positieve of negatieve invloed op het K-peil of E-peil is afhankelijk van de resultaten van de berekening.

OPTIE B: methode van PEB aanvaarde knopen: Het kiezen van deze optie zal meteen een fix/toeslag van 3K-peil punten aanrekenen. Hierbij kunnen slechts 2 opties voorkomen: de bouwknopen zijn PEB aanvaard of deze zijn het niet.

Voor een bouwknooppunt wordt beschouwd als aanvaard, dient deze te voldoen aan een aantal voorwaarden:

Als een bouwknoop niet voldoet aan deze voorwaarden, dan zal deze niet conform beschouwd worden volgens PEB.

De basisregelsregels die gerespecteerd moeten worden volgens PEB:

Voor meer details over de PEB comforme knopen, nodigen we u uit om even te kijken op de site van het gewest in zake deze regelgeving.

Brussels hoofdstedelijk gewest:

Brusselse omzetting van de Europese richtlijnen regulator PEB (1e besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk gewest 21 december 2007 en de wijziging met betrekking tot de wijze van berekening van het E-peil, 5 mei 2011) is een tekst met een beschrijving van de methodologie geïmplementeerd in de PEB software. Deze laatste bestaat eveneens uit een hoodfgedeelte en bijlagen.

Bijlage 5 (versie 5 mei 2011) is gewijd aan de verwerking van bouwknopen. Het ontwikkelt 3 methoden voor de berekening van warmteoverdracht transmissiecoëfficiënten via bouwknopen. De implementatie van de koudebruggen in de software PEB is verplicht sinds 2 juni 2011. Hierbij is op te merken dat tussen de eerste versie van de regelgevende tekst van 21 december 2007 en 5 mei 2011, de terminologie enigszinds is veranderd. Het PEB spreekt echter niet meer van « koudebruggen », maar van « bouwknopen ».

Opgenomen in bijlage 5

De definitie en basisregels zijn dezelfde als deze welke voor Wallonië en Vlaanderen.

een dienst van

Plate-forme Maison Passive asbl

met de steun van