fr / nl

Dienst
koudebruggen

Een stukje theorie

Constructieve en geometrische koudebruggen

Volgens de norm EN ISO 10211-1; een koudebrug maakt deel uit van de gebouwschil waar de warmteschil, deze anders uniform, wijzigd wordt door:

en/of

en/of

Een koudebrug of zijn Ψ waarde worden beïnvloed door 2 types van beperkingen

We onderscheiden naar vorm, lineaire koudebruggen (Ψ), zij die in een lengtevorm aanwezig zijn, knoop koudebruggen (χ), zij die in een punt worden gevormd. Lange tijd werden deze zwakkere punten van het gebouw verwaarloosd, maar door de tussenkomst van de EPB-regelgeving in het bijzonder, is het verplicht om rekening te houden met deze.

Verschillende oplossingen zijn beschikbaar voor de ontwerper:

In de EPB dient u te kiezen voor de gehanteerde methode van overweging (optie A, B of C) in het tabblad "Volume K", met vervolgens het type (lineair of punt) en ten slotte de Ψ of χ waarden . In de PHPP worden de waarden Ψ en χ ingevoerd bij het tabblad "Oppervlakten" vanaf de lijn 143 (PHPP 2007) of 144 (PHPP 8.5).

een dienst van

Plate-forme Maison Passive asbl

met de steun van