fr / nl

Dienst
koudebruggen

Onthaal

Onthaal

Een dienst van het technisch departement van pmp

Als zwakke plek in de gebouwschil, bezorgen koudebruggen de architect maar al te vaak hoofdzorgen. Het is echter van kapitaal belang om hier bij de berekening van de energiebalans van een gebouw rekening mee te houden. Er moet dus van bij het allereerste ontwerp van het project aandacht worden besteed aan deze koudebruggen.

Daarom heeft het pmp hier haar expertise verzameld om u op dit unieke platform een volledig overzicht te bieden van alle hulpmiddelen die pmp ter beschikking stelt om koudebruggen op te lossen. De originaliteit van deze service schuilt in de combinatie van technische informatie, een continu groeiende interactieve voorbeeldgalerij, begeleiding, expertise, hulp bij het berekenen van koudebruggen en de publicatie van een referentiewerk over het onderwerp dat u via onze webshop kunt aankopen.

Partners

A2M sprl Les Briqueteries de Ploegsteert Chênelet Developpement (Alex Wignacourt)

een dienst van

Plate-forme Maison Passive asbl

met de steun van