fr / nl

Dienst
koudebruggen

Een stukje theorie

De invoering van koudebrug in PHPP

Lineaire- en puntkoudebruggen zijn in het tabblad "Oppervlakten" van de PHPP te vinden. Koudebruggen gerelateerd aan de omkadering dienen ingegeven te worden in het tabblad "Venstertypes" of "Venster".

Als eerste zullen we het ingeven van de koudebruggen in het tabblad "Oppervlakten" even nader verduidelijken. Er zijn 3 categorieën terug te vinden: Deze in contact met de lucht, de buitenomtrek en het contact met volle grond. Koudebruggen met de omtrek bevinden zich in de omgeving bij contact met volle grond. Het contact met volle grond komt overeen met andere koudebruggen, bijvoorbeeld het knooppunt van een scheidingswand met de vloerplaat op volle grond. Deze 2 categorieën van koudebruggen hebben verscheidene invloeden op de berekening van de temperaturen van de bodem in het tabblad "Bodem".

De invoering van deze gebeurt op lijn 143 van blad "Oppervlakten". Het achtereenvolgens invoeren van de naam van de verbinding, het groepsnummer (overeenkomstig met het bovenstaande types koudebruggen in lijn 22,23 en 24), de hoeveelheid en lengte om uiteindelijk tot de Ψ waarde te komen (voorheen berekende waarde via software of een waarde uit van het referentietype uit een catalogus).

De puntkoudebruggen worden ingevuld volgens een lineaire koudebrug met een lengte van 1m.

Vervolgens worden de koudebruggen gerelateerd aan een omkadering die ingevoerd worden in tabblad "Venstertype" of "Venster" uit de doeken gedaan. In dit blad, bij het ingeven van de karakteristieken van het geheel (vanaf lijn 77), wordt de koudebrug uitvoering met de bijhorende Ψ waarde, ingevoerd in kolom I. De ingevoerde waarde, is de gemiddelde waarde van de 4 zijden van het frame. In tabblad "Venster" wordt voor elk venster de koudebrug bepaald, afhankelijk van het type frame geselecteerd en uitvoering, wordt 1/0 ingevoerd in de kolommen U tot X (1 voor het aansluit van het kozijn en 0 voor een frame verbinding). Deze koudebruggen worden automatisch ingerekend bij de berekening van de U-waarde van elk venster, waarbij de lengte eveneens mee ingerekend wordt.

Deze methode van ingeven is eenvoudig, maar niet precies. Voor een exactere berekening is het aangewezen om de waarde 1 in te geven bij Ψ in het tabblad "Venstertypes" en de factoren in zake uitvoering 1/0 bij "Venster" zelf te berekenen voor elke raamzijde.

een dienst van

Plate-forme Maison Passive asbl

met de steun van