fr / nl

Dienst
koudebruggen

Boek

Les ponts thermiques/thermal bridges

Het boek "Les ponts thermiques / Thermal bridges" gepubliceerd door pmp is het eerste boek van en collectie "begrijpen en toepassen" die bestemd is voor professionelen in de bouwwereld. Het boek is zowel een instrument voor reflectie als een praktische ondersteuning voor alle professionelen uit de industrie. Het naslagwerk zal eveneens in het buitenland uitgegeven worden, met publicaties in het frans en in het engels.

Het boek is ontworpen in 2 delen: het 1e gedeelte schetst de theroretische achtergrond (definities, wettelijk kader, etc.) en sensibiliseert de professionelen over de impact van energie en koudebruggen in gebouwen. Het 2e gedeelte is een overzicht van de koudebruggen in hun totaal: grafieken (details, isothermen), berekeningen, analyses, etc., aangevuld met concrete voorbeelden.

Over de auteur: Benoit Quevrin is ingenieur architect. Coördinator van het pmp sinds 2009, draagt actief bij tot de verspreiding van kennis in de sector. Het is om deze reden dat hij co-auteur werd en toezicht heeft op de publicatie, die voordeel geeft bij actieve spelers op het terrein.

Voorwoord door Prof. Dr Becue Vincent, decaan van de faculteit Architectuur en Stedenbouw aan de universiteit van Bergen.

Livre PT (livre_pt.jpg)

Benoit Quevrin et al. - january 2013 - 160 paginas - frans/engels

Prijs : 65euros TTC - prijs voor de leden van pmp : 55euros TTC

Om een boek te bestellen, moet u een mail sturen aan Cathy.

een dienst van

Plate-forme Maison Passive asbl

met de steun van