fr / nl

Dienst
koudebruggen

Vergelijkende studies

De "Lambdabloc" als koudebrugonderbreking

De huidige studie werd uitgevoerd op verzoek van het bedrijf Steenbakkerijen van Ploegsteert, om de impact op het gebruik van hun nieuwe blok, de « Lambdabloc ».

De « Lambdabloc » is een blok van gebakken aarde gevuld met minerale wol granulaat, met een gemiddelde thermische geleidbaarheid van 0,16 W/(m.K)*. Dit blok wordt gebruikt als een thermische schakelaar in de aangetroffen bouwknopen, vooral in nieuwbouw.

Deze vergelijkende studie toont de impact van het gebruik van de « Lambdabloc » in verschillende situaties. Voor 4 verschillende bouwknopen, werden thermische analyses met en zonder « Lambdabloc » uitgevoerd.

description Figuur 1 – Isotherm van de 4 bouwknopen met «Lambdabloc»

De resultaten van de analyses zijn hieronder opgenomen in de tabel :

description Tabel 1 – Waarde van de lineaire koudebruggen (psi) met en zonder « Lambdabloc » (met opgeslagen energie) voor de 4 afgebeelde situaties.

Voor elk bouwknoop, hebben wij volgende berekend :

Op basis van deze hypothesen hebben we de energiebesparing per bouwknoop berekend (zie tabel 1 en grafiek 1).

description Grafiek 1 – Waarde van de lineaire koudebruggen (psi) met en zonder « Lambdabloc » voor de 4 situaties op de afbeelding.

Maar wat zijn deze energiebesparing op alomvattende wijze? Is het belangrijk voor een bouwproject (eengezinswoning type)?

Om deze vraag te beantwoorden, hebben we volgende woning bekeken:

Eengezinswoning met een oppervlakte van 200 m², een globaal rendement van verwarmingsysteem gelijk aan 85% en beantwoordend aan 3 energetische standaards :

Tabel 2 toont de gerealiseerde energiebesparingen uitgedrukt in kWh/jaar of liter brandstof of m³ gas per jaar.

description Tabel 2- Synthese van energiebesparingen gerealiseerd voor een project van een unifamiliale constructie volgens de standaard energie beschouwd.

De jaarlijkse besparingen bedragen ongeveer 55 liter brandstof.

Voor een project dat beantwoord aan passief standaard, vertegenwoordigt dit meer dan 15% besparingen op de jaarlijkse consumptie.

Voor een project dat beantwoord aan zeer lage energie en energiezuinige standaard, betekent het een besparing van 8% en 4% op het energieverbruik.

Dit toont aan dat hoe hoger de energiestandaard, hoe belangrijker de invloed van de koudebruggen op de energiebalans. Een optimaal beheer van deze zal worden dan ook aanbevolen.

Dus, in het licht van de evolutie van de EPB-regelgeving en Europese eisen in de komende jaren, zal het effectief beheer van constructieve bouwknopen de sleutel zijn tot het succes voor de ontwikkeling van het project**.

*Waarde ℷd berekend op basis van de norm EN 1745 en omgezet in ℷui.

**Merk op dat het thermische beheer van bouwknopen is slechts een aspect van de studie. Inderdaad, het is ook belangrijk om te controleren dat de temperatuur factor groter is dan 0,7 (zeker in het geval van renovatie) (zie boek « Ponts thermiques/Thermal bridges », B.Quevrin, Editie pmp)

een dienst van

Plate-forme Maison Passive asbl

met de steun van