fr / nl

Dienst
koudebruggen

Berekening van koudebruggen

De procedure

Deze dienst wordt alleen in het frans aangeboden

1. U bestelt de berekening via de rubriek "Berekening koudebruggen"

U voegt onderstaande documenten bij uw aanvraag:

Alle koudebruggen van eenzelfde ontwerp moeten (in de mate van het mogelijke) in dezelfde bestelling worden geregistreerd.

2. U ontvangt vervolgens een bevestigingse-mail met alle betalingsinformatie.

3. Binnen een termijn van drie werkdagen volgend op de ontvangst van uw betaling op onze rekening ontvangt u een ontvangstbevestiging van uw documenten.

4. In de e-mail, waarin uw berekeningsresultaat wordt meegedeeld, vindt u een link die u toelaat om foto's en commentaar met betrekking tot de werfuitvoering door te sturen.

Opmerkingen

een dienst van

Plate-forme Maison Passive asbl

met de steun van