fr / nl

Dienst
koudebruggen

Links en referenties

Links

De Zwitserse catalogus van koudebruggen

Basiswerk voor de bouw van laagenergiewoningen. Het werk gaat dus niet altijd uit van de U-waarden voor muren en wanden die zijn aangepast aan de norm voor passiefwoningen. Het vormt echter een goede basis voor uw beslissingsproces. De catalogus laat toe om voor een indrukwekkend aantal details de koudebrug te bepalen door de U-waarden van de betreffende schildelen te variëren. Downloaden

Bouwdetails

Handleiding en bouwdetails voor laagenergetisch en passief bouwen Link naar de website

Database WTCB

Gegevens van al berekende koudebruggen. Link naar de website

Het softwarepakket KOBRA

Interactieve catalogus van koudebruggen Link naar de website

Het softwarepakket Therm

Gratis software voor de berekening van koudebruggen in twee dimensies. Mogelijkheid om de details te importeren in .dxf-indeling. Dit softwarepakket wordt in detail voorgesteld tijdens de "opleiding softwarepakket Therm" georganiseerd door PHP. Link naar de website

Het softwarepakket Elmer

Berekeningssoftware voor koudebruggen in 2D en 3D. (gratis)

Het softwarepakket Archicube

Berekeningssoftware voor koudebruggen in 3D. (gratis) Link naar de website

De softwarepakketten Bisco, Trisco enz.

Berekeningssoftware voor koudebruggen in 2D en 3D. (betalend) Link naar de website

De softwarepakketten HEAT 2 en 3

Berekeningssoftware voor koudebruggen in 2D en 3D. (betalend, met gratis demo) Link naar de website

Het softwarepakket AnTherm

Berekeningssoftware voor koudebruggen in 2D en 3D. (betalend) Link naar de website

Het softwarepakket Flixo

Berekeningssoftware voor koudebruggen in 2D. (betalend) Link naar de website

Het softwarepakket Conducteö [s]

Berekeningssoftware voor koudebruggen in 2D. (betalend maar gratis vorige versie) Link naar de website

een dienst van

Plate-forme Maison Passive asbl

met de steun van