fr / nl

Dienst
koudebruggen

Aanbieden van een koudebrug

Samenwerking

Als u wenst mee te werken aan de verdere uitbreiding van de service, kunt u met ons samenwerken door de koudebruggen, die u eerder al hebt berekend in het kader van vroegere projecten, aan de database toe te voegen. Deze koudebruggen zullen voor publicatie door het pmp worden gevalideerd. Natuurlijk wordt uw naam op de fiche van de koudebrug vermeld.

We zijn u nu al dankbaar voor uw inbreng !

een dienst van

Plate-forme Maison Passive asbl

met de steun van